Hikmah Diwajibkannya Zakat Bagi Seorang Muslim

Hikmah Diwajibkannya Zakat Bagi Seorang Muslim

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima, artinya zakat merupakan salah satu unsur penting dalam islam. Adapun tujuan dari zakat ini ialah membersihkan harta atau jiwa seseorang dengan mengeluarkan sebagian  dari harta yang dimilikinya. Selain itu, tujuan zakat juga diperuntukan untuk pembangunan umat islam.

Pada pelaksanannya zakat terbagi kedalam dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas semua umat muslim di segala usia. Zakat fitrah dibayarkan sebanyak satu kali dalam satu tahun tepatnya di bulan Ramadhan Sebelum pelaksanaan shalat ied.

Sedangkan Zakat mal adalah zakat atas harta benda yang dimiliki dari usaha atau bekerja yang telah memenuhi persyaratan nisab dan haul. Zakat merupakan perintah wajib bagi umat islam, dimana dengan zakat ini bisa menjadi jembatan pemersatu umat, hal itu dikarenakan dengan zakat di kaya dan si miskin sama-sama bisa bahagia.

Berikut ini beberapa ugensi zakat yang perlu kita ketahui sehingga bisa terus menumbuhkan semangat dalam menunaikan salah satu kewajiban diri yakni berzakat.

  1. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran islam

Zakat merupakan salah satu indikator utama keislaman seseorang. Selanjutnya bagi seseorang yang menolak untuk mengeluarkan zakat berarti ia belum benar-benar tunduk pada aturan Allah. Allah swt. berfirman :

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. AT-Taubah : 11).

  1. Mendatangkan pertolongan Allah

Bagi siapa saja yang ingin ditolong oleh Allah ketika berada dalam keadaan sulit, maka salah satu caranya ialah mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita agar bisa melalui berbagai kesulitan yang menimpa kita.

“Dan orang- orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 71)

  1. Memperhatikan dan memenuhi hak fakir dan miskin

Harta yang kita zakatkan akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dan diantara orang-orang yang berhak menerima zakat ialah fakir dan miskin. Jadi, ketika kita menunaikan zakat kita, sama halnya dengan memberi perhatian dan bantuan kepada fakir miskin dan tentunya hal ini menjadi suatu hal yang membahagiakan hati mereka.

Begitupun bagi para mu’alaf yang baru masuk islam, mereka mungkin dibuang oleh keluarga dan juga kehilangan pekerjaannya karena pindah agama, maka mereka juga berhak menerima bagian dari zakat yang telah dibayarkan oleh orang-orang muslim lainnya.

  1. Membersihkan diri dan harta

Sebagaimana pakaian atau kendaraan yang bisa kotor terkena noda, demikian pula harta kita, sekalipun kita merasa telah memperolehnya dengan cara yang baik dan halal, bisa jadi ada noda yang menempel, oleh sebab itu zakat berfungsi sebagai pembersihnya.

Selain itu, pada harta yang kita miliki juga terdapat hak-hak orang lain, Dengan membayar zakat hak-hak orang lain tersebut telah ditunaikan dan insyaallah harta kita akan menjadi lebih bersih dan berkah.

  1. Mengembangkan dan menyuburkan harta

Selain dapat membersihkan harta, zakat juga dapat mengembangkan dan menyuburkan harta. Nah bagi sahabat yang ingin hartanya berlipat ganda, maka tunaikanlah kewajiban zakatnya, Insyaallah harta yang dimiliki akan berkembang dan subur sebagaimana tanaman yang disiram air, yakni lebat dan berbuah.

Yuk tunaikan kewajiban zakatmu di Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur. Sahabat bisa datang langsung ke sekretariat Yayasan atau menunaikannya dengan klik link ini.

Semoga zakat yang dikeluarkan menjadi washilah keberkahan harta kita dan juga bisa menjadi pembersih diri kita dari berbagai kotoran yang menempel. Semoga dengan menunaikan zakat juga rezeki kira semakin lancar dan senantiasa berada dalam kesehatan yang paripurna. Aamiin

Dadan Rhamdani

085966180991

Leave a Reply