Makna dan Hikmah Peringatan Maulid Nabi SAW

Makna dan Hikmah Peringatan Maulid Nabi SAW

Maulid Nabi Muhammad saw. yang jatuh pada tanggal 12 rabiul Awal pada penanggalan Hijriah diperingati oleh hampir seluruh negara maoritas muslim di dunia sebagai hari peringatan Maulid Nabi. Bahkan di Indonesia sendiri peringatan maulid nabi dijadikan sebagai hari libur nasional.

Meski peringatan maulid nabi belum dilakukan pada saat zaman kenabian serta para sahabat, perayaan maulid ini menjadi sebuah perayaan yang besar dan diselenggerakan oleh umat islam diberbagai penjuru dunia.

Pada sejarahnya, peringatan maulid ini pertama kali digagas pada masa khalifah Mu’iz li Dinillah, salah seorang khalifah dinasti Fathimiyyah di mesir yang hidup pada tahun 341 Hijriah. Dan kemudian peringatan maulid nabi digagas kembali oleh Khalifah Shalahuddin Al-Ayyubi pada 571 H. dengan tujuan untuk membangkitkan semangat perjuangan umat islam dengan cara mempertebal rasa cinta umat kepada nabi saw.

Makna Peringatan Maulid Nabi Saw

“Peringatan maulid nabi” yang saat ini digelar setiap tahun merupakan bentuk penghormatan dan pengingatan terhadap jasa-jasa serta semangat perjuangan rasulullah saw. dalam mendakwahkan islam yang sampai hari ini bisa kita rasakan kenikmatannya.

Peringatan maulid ini biasanya digelar dengan mengadakan tabligh akbar dan pembacaan kisah perjalanan nabi saw. dari lahir sampai beliau wafat. Selain itu peringatan maulid nabi juga sering diisi dengan kegiatan khitanan massal, muhasabah, sedekah terhadap sesama dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Peringatan maulid nabi juga merupakan momen yang bisa menjadi wadah pemersatu umat muslim serta menjadi ajang untuk saling mengenal satu sama lain serta bersilaturahmi. Dengan demikian peringatan maulid nabi ini bisa menjadi washilah terwujudnya persatuan umat islam dan menjadi awal dari kejayaan islam pada masa sekarang.

Selanjutnya dalam peringatan Maulid nabi juga kita bisa mengenal lebih dalam lagi sosok revolusioner yang membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini yakni Nabi Muhammad saw. dimana dalam diri beliau terdapat banyak suri tauladan yang bisa kita contohi dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini.

Hikmah Peringatan Maulid Nabi

Salah satu “hikmah dari peringatan maulid nabi” yang bisa kita lihat dari catatan sejarah, yakni pada masa khalifah salahuddin Al-Ayyubi adalah menumbuhkan semangat persatuan dan perjuangan umat islam. Dimana dengan pelaksaan maulid nabi yang digagas khalifah saat itu, umat islam kembali bersatu dan mendapatkan kekuatan yang besar untuk merebut kembali Yerusalem yang  sebelumnya direbut oleh bangsa Eropa.

Selanjutnya hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan maulid nabi ialah menebalkan rasa cinta umat muslim kepada nabi saw. Dimana dengan ketebalan rasa cinta tersebut, menjadikan seorang muslim terus meneladani nabi saw. dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, menjadikan rasulullah saw. sebagai suri tauladan merupakan sebuah keharusan bagi seorang muslim, hal itu dikarenakan dalam diri rasulullah terdapat suri tauladan yang baik serta kesempurnaan akhlak beliau. Allah swt berfirman :

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” [QS. Al-Ahzaab: 21].

Dari keterangan ayat diatas sudah sangat jelas bahwa rasulullah merupakan suri tauladan yang sangat sempurna bagi seorang muslim, dimana beliau merupakan insan yang dikaruniai budi pekerti atu akhlak yang sangat mulia daripada manusia-manusia yang lainnya. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menjadikannya sebagai panutan utama.

Kita boleh-boleh saja meneladani seseorang yang kita nggap memiliki sebuah hal yang postif dan tentunya layak untuk diteladani. Namun tetap saha, jangan sampai menjadikan sosok tersebut lebih kita jadikakn panutan dibanding rasulullah SAW.

Sahabat, Semoga peringatan maulid nabi saw. kali ini menjadikan kita sebagai seorang muslim yang meneladi beliau dan menjadikannya sebagai panutan utama. Semoga juga peringatan maulid ini menjadikan kita lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad Saw. serta menumbuhkan semangat persatuan dan perjuangan semuanya. Aamiin.

Dadan Rhamdani

085966180991

Leave a Reply